CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUÂN

Showing 1–16 of 21 results

Sắp xếp theo :

Ống HDPE D20 Đệ Nhất

7,992 đ - 10,152 đ

Ống HDPE D25 Đệ Nhất

11,016 đ - 16,092 đ

Ống HDPE D32 Đệ Nhất

14,688 đ - 24,840 đ

Ống HDPE D40 Đệ Nhất

18,576 đ - 38,772 đ

Ống HDPE D50 Đệ Nhất

28,836 đ - 60,048 đ

Ống HDPE D63 Đệ Nhất

45,036 đ - 95,796 đ

Ống HDPE D75 Đệ Nhất

63,963 đ - 134,676 đ

Ống HDPE D90 Đệ Nhất

89,964 đ - 194,184 đ

Ống HDPE D110 Đệ Nhất

108,108 đ - 289,872 đ

Ống HDPE D125 Đệ Nhất

139,536 đ - 365,256 đ

Ống HDPE D140 Đệ Nhất

175,824 đ - 470,340 đ

Ống HDPE D160 Đệ Nhất

231,120 đ - 613,008 đ

Ống HDPE D180 Đệ Nhất

288,468 đ - 644,004 đ

Ống HDPE D200 Đệ Nhất

357,480 đ - 950,400 đ

Ống HDPE D225 Đệ Nhất

448,308 đ - 1,005,264 đ

Ống HDPE D250 Đệ Nhất

566,676 đ - 1,236,384 đ

Ống HDPE D280 Đệ Nhất

694,440 đ - 1,550,016 đ

Ống HDPE D315 Đệ Nhất

882,252 đ - 1,962,036 đ

Ống HDPE D355 Đệ Nhất

1,117,800 đ - 2,490,588 đ

Ống HDPE D400 Đệ Nhất

1,418,688 đ - 3,162,132 đ

Ống HDPE D450 Đệ Nhất

1,494,204 đ - 4,004,316 đ

Ống HDPE D500 Đệ Nhất

2,289,168 đ - 5,111,208 đ

Ống HDPE D560 Đệ Nhất

3,041,064 đ - 6,798,708 đ

Ống HDPE D630 Đệ Nhất

3,845,409 đ - 8,624,880 đ

Ống HDPE D710 Đệ Nhất

5,590,080 đ - 10,335,600 đ

Ống HDPE D800 Đệ Nhất

7,086,960 đ - 13,117,032 đ

Ống HDPE D900 Đệ Nhất

8,964,000 đ - 13,583,160 đ

Ống hDPE D1000 Đệ Nhất

11,059,200 đ - 16,789,356 đ

Ống HDPE D1200 Đệ Nhất

15,946,200 đ - 19,673,280 đ

Ống HDPE Đệ Nhất

7,400 đ - 15,313,400 đ

Đối tác